اخبار

کشف یک “مینیمون” جدید در مدار زمین

برخی از ستاره‌شناسان با بررسی آسمان توسط کاتالینا (پروژه‌ای با بودجه ناسا که در حوزه رصد اشیاء نزدیک زمین فعالیت می‌کند) یک ماه جدید، ریز و موقت برای کره زمین پیدا کرده‌اند. منجمان می‌گویند این ماه کوچک حدود سه سال است که با ما بوده و متاسفانه احتمالاً تا بهار از بین خواهد رفت

ادامه مطلب »
پروکسیاما C
اخبار

پروکسیما C، دومین سیاره فراخورشیدی در اطراف نزدیک ترین ستاره به خورشید

یک تیم بین المللی از ستاره‌شناسان، یک سیاره ابرزمین – سیاره ای با جرمی بیشتر از زمین- را شناسایی کرده‌اند که در حال چرخش به دور ستاره پروکسیما قنطورس، نزدیکترین ستاره به خورشید است.

ادامه مطلب »