کیسه کوچک پارچه ای

مخصوص وسایل کوچک رصدی و اسکچ
نقاشی شده با دست
اندازه: 17*10سانتیمتر
قابل شستشو با دست و آب سرد

20,000 تومان

مخصوص وسایل کوچک رصدی و اسکچ
نقاشی شده با دست
اندازه: 17*10سانتیمتر
قابل شستشو با دست و آب سرد