گزارش

سفرنامه چابهار

اواخر اردیبهشت ماه بود که زمزمه‌های سفر چابهار برای رصد خورشید گرفتگی آغاز شد، درست بعد از چند ماه (حدود سه ماه) قرنطینه و محروم

ادامه مطلب »