اخبار

همه سیارات در جهت چرخش ستاره‌هایشان، گردش نمی‌کنند!

سیارات موجود در منظومه شمسی ما، تقریباً در همان جهتی گردش می‌کنند، که خورشید می‌چرخد. اما این برای همه سیستم‌های سیاره‌ای صحیح نیست! اندازه گیری‌های اخیر زاویه چرخش یک ستاره که میزبان یک سیاره نزدیک است، بینش جدیدی از نحوه شکل

ادامه مطلب »
پروکسیاما C
اخبار

پروکسیما C، دومین سیاره فراخورشیدی در اطراف نزدیک ترین ستاره به خورشید

یک تیم بین المللی از ستاره‌شناسان، یک سیاره ابرزمین – سیاره ای با جرمی بیشتر از زمین- را شناسایی کرده‌اند که در حال چرخش به دور ستاره پروکسیما قنطورس، نزدیکترین ستاره به خورشید است.

ادامه مطلب »