آموزش مجازی

نسل قدیمی اینترنت های ماهواره ای

اینترنت ماهواره ای یک اتصال بی سیم است که شامل 3 آنتن (دیش) ماهواره ای است. یکی در مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت ، یکی در فضا و دیگری به دستگاه کاربر متصل است. علاوه بر آنتن ماهواره ای ، کاربر به یک مودم و کابل هایی که از داخل آنتن تا مودم نیز در حال اجرا هستند نیاز دارد. هنگامی که همه چیز به هم متصل شد ، مرکز ارائه خدمات اینترنتی (ISP) سیگنال اینترنت را به داخل آنتن در فضا ارسال می کند سپس آن را به کاربر منتقل می کند. هر بار که کاربر درخواست (صفحه جدید ، بارگیری ، ارسال ایمیل و غیره) می کند ، داده ها در فضا به آنتن و سپس به مرکز ISP ارسال می شوند. درخواست تکمیل شده از طریق فضا ، به آنتن کاربر و سپس به دستگاه کاربر ارسال می شود. اتصالات اینترنت ماهواره ای می تواند از پهنای باند بالایی برخوردار باشد ، بنابراین سرعت / کیفیت اینترنت نباید تحت تأثیر تعداد زیادی کاربر یا زمان استفاده اوج قرار بگیرد. برای اینترنت ماهواره ای به خط تلفن احتیاجی نیست. در واقع منافع اینترنت ماهواره ای (دور) از خیلی جوانب مثبت است. البته این بزرگترین یا مطمئن ترین گزینه نیست و فوق العاده گران است، در حالی که برخی از این هزینه ها ممکن است به دلیل تکنولوژی باشد.

ادامه مطلب »