اخبار

Jekyll and Hyde کیهانی

مطابق با رصدهای انجام شده توسط تلسکوپ اشعه ایکس چاندرا ناسا و بنیاد علوم ملی Karl F. Jansky Very Large Array (VLA) ستاره‌های دوتایی همانند

ادامه مطلب »