اخبار

همه سیارات در جهت چرخش ستاره‌هایشان، گردش نمی‌کنند!

سیارات موجود در منظومه شمسی ما، تقریباً در همان جهتی گردش می‌کنند، که خورشید می‌چرخد. اما این برای همه سیستم‌های سیاره‌ای صحیح نیست! اندازه گیری‌های اخیر زاویه چرخش یک ستاره که میزبان یک سیاره نزدیک است، بینش جدیدی از نحوه شکل

ادامه مطلب »